Komprimace jpg/jpeg fotek, komprimace obrázků


OBSAH STRÁNKY:

Mezi průměrnými uživateli internetu je naprosto neznámá metoda komprimace JPG/JPEG obrázků (tedy především fotek). Velice často se s tím setkávám, když mi přátelé posílají hromady fotek, ovšem fotky jsou obrovské a zaberou mi čas, než je stáhnu. Komprimací jpg/jpeg fotek (obrázků) můžeme dosáhnout několikanásobné zmenšení objemu obrázku v kB, ale na kvalitě ztratíme jen velmi malou část (komprimujeme-li rozumně), kterou lidské oko není schopno rozpoznat.

Jsou dva způsoby, jak komprimovat (= snížit datový objem) a zároveň obrázek nechat kvalitní:

Obojí můžeme aplikovat v jednom grafickém programu, a sice v OptimumJPEG. Doporučuji si ho stáhnout (velikost okolo 550 kB), je zabalený ve formátu zip, pokud nevíte, jak ho rozbalit, pokračujte článkem o archivaci souborů. Instalovat není nutná, spuštění se provede jen pomocí otevření souboru OptimumJPEG.exe.

Takto to asi v programu vypadá. Zeleně jsem označil překlad, červeně vysvětlivky.

Ukázka z programu OptimumJPEG - komprimace jpg/jpeg obrázků

Komprimace více obrázků najednou:

Zkontrolujeme, zda-li je zatrhnutá volba Directory Mode a také JPG (jpeg). Zvolíme složku u kolonky Picture input path pomocí zelené knížečky napravo. Dále zvolíme složku, kam chceme výsledné produkty uložit (doporučuji si na komprimované obrázky utvořit novou složku). Nakonec zvolíme míru komprese. Doporučuji 85 (někdy se také můžete setkat s označením v procentech, tedy 90%).

Komprimace jednoho obrázku:

Postup je stejný, s tou výjímkou, že teď je nutno zaškrtnout volbu File Mode. Dále také nevolíme složku, ale konkrétní soubor (obrázek), to je snad jasné.

Další výhodou tohoto programu je, že si můžete změnit velikost obrázku. Třeba fotky, většinou digitální fotoaparát vyhotoví velmi velké jpg/jpeg fotky (záleží samozřejmě na nastavení). Zmenšení/zvětšení se provádí nezaškrtnutím (!) volby Don't resize (je dole vpravo, zde bude tedy prázdný čtvereček). Nastavíme velikost a můžete pokračovat komprimací, kterou jsme si již vysvětlili (nebo taky ji vůbec nemusíte provést a obrázku necháte 100%). Velikost je v pixelech, v jednotce hojně používané na počítači. Fotografie je optimální, má-li velikost asi 1200x800 pixelů (šířka, výška).

Pozor!!! Pokud přenastavujete velikost (např. šířky), je důležité dopočítat druhou stranu (tedy výšku). Tedy aby byl poměr stran stejný.WebZdarma.cz

MENU:


LOGO: